Velkommen til Skole - og sundhedsprojekt Gambia

Virkeliggørelse af en drøm


SOS-Gambia, som er en privat hjælpeorganisation, har med opførelsen af en teknisk skole i
Tujering, fået opfyldt en årelang drøm om at hjælpe unge gambianere til at få en bedre
fremtid hjemme i deres eget land.


Vi har i projektet mere end 200 sponsorerede elever, hvoraf over 100 er elever i den
nyopførte skole. Filosofien bag skolen – og bag SOS-Gambia er, at kunne give unge
gambianere en basisindlæring kombineret med en faglig uddannelse.


Eleverne i skolen skal minimum have gennemført den grundlæggende basisskolegang som
starter når børnene er 4-5 år gamle og slutter efter 9 skoleår. Mange unge, som ikke er
særlige boglige er herefter tabt i det etablerede undervisningssystem.


Ud over undervisning i matematik og engelsk giver vi mulighed for at få udvidet kendskab til
IT – samt mulighed for at tage en håndværksmæssig og teknisk grunduddannelse, som kan
give mulighed for, efter de 3 års skolegang, at få et lønnet arbejde.


Med baggrund i, at turisme er et af de erhverv der er i god udvikling i Gambia, er sidste nye
skud på stammen cateringfag, hvor vi vil lære eleverne de grundlæggende principper mht.
hygiejne, madlavning og servering. I den forbindelse har vi nu bygget et nyt, stort
undervisningskøkken, café til undervisningsbrug samt et stort klasselokale.


Den nye bygning blev opført i 2018/19 og blev indviet i marts 2019, i forbindelse med en
sponsortur.


Projekter


Vores helt store satsning har været skolen i Tujering.


Vi har stadig knap 100 elever fordelt på andre skoler – disse elevers skolegang bliver
sponsoreret indtil de slutter grundskolen eller den videregående uddannelse de er i gang
med.


Fra opstarten af semesteret 2019 har vi ca. 120 sponsorerede elever på den nye skole, og
det er her vi fremover vil lægge foreningens samlede satsning.


Det koster 1300,- kr for et helt skoleår – i denne pris er inkluderet skoleuniformer, bøger og
undervisning.Vi er meget omhyggelige med, at alle de sponsorerede penge bliver brugt til at betale for
eleven.


Den nye skole, som er opført og bliver drevet i tæt samarbejde med byen Tujering, skal i
første omgang rumme 120 – 160 elever, fordelt på 3 klassetrin.


Den skal drives som teknisk skole, og vi vil finde eksterne undervisere, gerne studerende eller pensionerede danske, som kan supplere de Gambianske lærere og skabe en ny, progressiv skole


Tujering skolen skal i første omgang have 3 obligatoriske fag - IT, matematik og engelsk,
samt valgfag:

Vores håb for fremtiden er en udbygning af skolen, så vi kan få endnu flere unge hjulpet til
en bedre fremtid i deres eget land.


Vi tilsigter at skolen på sigt skal være selvkørende. Bl.a. skal der satses på bæredygtig
energi, gennem sol- eller vindenergi, samt på sigt indtægtsgivende aktiviteter gennem bl.a.
udbud af voksenundervisning og salg af serviceydelser til lokalbefolkningen.
Det koster 1.300,- for et helt skoleår. I denne pris er der inkluderet undervisning
skoleuniformer og bøger.
Flere af vore medlemmer har gennem tiden betænkt os med donationer i forbindelse med
receptioner, jubilæer eller fødselsdage.


Vil du høre nærmere – brug venligst vores
kontaktformular.
En sponsor fortæller:
Læs den skønne beretning fra Henning og Bente, der fik deres livs oplevelse, da de besøgte
Gambia sammen med SOS-Gambia.